Tuesday, January 5, 2016

129th Year Sri Radha Kalyana Mahotsavam

Ram Ram,
Sri Rama Bajanai Sabha,Kumbakonam invites all devotees for the 129th year Sri Radha kalyana Mahothsavam on the 9th & the 10th of January, 2016 at 110,Solaiappan Street, Kumbakonam 

Program Details:-

9/1/2016 (Saturday)

 9 AM onwards - Maha Ganapathi Pooja followed by Sampradaya Bhajanai and Aashtapadi
 6 PM -Sri Vishnu Sahasra Nama Parayanam
 6.30 PM to 8.30 PM - Trichy Sri Saravanan & group- Flute Recital 
 9.30 PM - Abhinaya Divya Nama Bhajanai

10/1/2016 (Sunday)

 7.30AM - Unchavritthi (Veedi Bhajanai)
 10.00 AM - Sri Radha Kalyanam
 1.30 PM - Annadhanam

Please check the invitation for further details. For donations and Annadhana Vaibhavam, please contact- Sri Sethuraman - 9791169497 /Sri D.Chandru - 9443664934


No comments:

Post a Comment